מיתוג אריזות קרטון 

מיתוג סדרת מוצרים -

אריזות קרטון לתוצרת חקלאית

עבור מועצת הפרחים (חברה ליצוא חקלאי)