top of page
עיצוב ומיתוג

לוגו ומיתוג

מיתוג והשפעה מיושמים במספר דרכים, שאחת החשובות בהן היא יצירת בידול ואחידות חזותית

בחומרים השיווקיים והפרסומיים, המאפשרת צריבה בתודעה וזיהוי מהיר והפעלת רגש אצל קהל היעד המתאים. 

נתחיל מהלוגו כנקודת המוצא הבסיסית למיתוג ונמשיך למעטפת החזותית הרלוונטית.

bottom of page