SIMETRIA

REAL PEOPLE, REAL OPTIONS
Frame 1379.png
9.png
Frame 1387.png
חברת סימטריה, סטארט-אפ מעניין מתחום הפינטק, מביאה בשורה לחברות פרטיות ולעובדים בהן ושמה לעצמה לייצר איזון וסימטריה גם דרך שוק האופציות לעובדים. כשקיבלתי את משימת המיתוג מחדש, התחלתי כמובן מהלוגו. לחברה היה לוגו מיום הקמתה, פרפר נחמד וגיאומטרי בצבעים כחלחלים, ששיקף את הערכים שעמדו לנגד עיני מייסדיה נכון לעת הקמתה. כאשר החברה התקדמה והתפתחה, עלה הצורך למתג מחדש. החלטנו להמשיך עם מוטיב הפרפר, לקחת אותו קדימה ולעצב לוגו שידבר טוב יותר את החדשנות ההייטקית ואת ערכי ונושאי הליבה של החברה. את הפרפר שמייצג את הערכים הרלוונטיים לחברה - שינוי, סימטריה, מימוש וחופש, העברתי טרנספורמציה נוספת, לצורניות שמדברת כולה סימטריה ועולמות פיננסיים -טכנולוגיים, עם העגלגלות הנדרשת כאשר מחברים את זה לעובדים ואנשים. גם הצבעוניות הכחולה-סגולה מתקשרת הייטק מוסדיות והון - אנושי וגם פיננסי. ניסחתי סלוגן שמבטא היטב את הרעיונות והפונט שבחרתי ילווה הן את המיתוג והן את המערכת שתושק בקרוב.
sim-gif (1).gif
עיצוב לוגו, מיתוג, UI/UX למערכת מורכבת יועלה בקרוב