למידה אבולוציונית

ספר

למידה אבולוציונית עיצוב אלמנטים 
  ואינפוגרפיקה לספר, סטודיו עדי ישראלי
למידה אבולוציונית עיצוב אלמנטים 
  ואינפוגרפיקה לספר, סטודיו עדי ישראלי

עיצוב אינפוגרפיקה ואלמנטים לספר הביכורים "למידה אבולוציונית" של אור דניאל - לרנטק

למידה אבולוציונית עיצוב אלמנטים 
  ואינפוגרפיקה לספר, סטודיו עדי ישראלי
למידה אבולוציונית - עיצוב אלמנטים גרפיים עדי ישראלי
למידה אבולוציונית עיצוב אלמנטים 
  ואינפוגרפיקה לספר, סטודיו עדי ישראלי