top of page
הגיל השלישי עיצוב לוגו לעדי רפאל עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גפרי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
Arrow
עיצוב לוגו לעדי רפאל
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג

מקצועיות, אלגנטיות ורגישות הם הערכים המוליכים את העיסוק של עדי רפאל, מומחית לגיל השלישי.

ערכים אלה משתקפים דרך הבחירות הצורניות, השימוש בצבעים, פיתוח מותגי הבית "עושה סדר" ו"חידודי חשיבה", עיצוב מארז חומרים נלווים לקורס הדיגיטלי "חיים עם דמנציה", דפי נחיתה מעוצבים במערכות "סמוב" ו"רב-מסר", מצגות, חומרי עזר להרצאות ומגוון עזרי שיווק התומכים בעשייתה.

עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב מצגת ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב פוסטים ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג

פיתוח שפת מותג - שדרוג לוגו קיים - לוגואים לתתי-מותג - גלויית ביקור - דפי נחיתה בסמוב/רב-מסר - מדבקות ווטסאפ - מודעה לווטסאפ - עיצוב פוסטים - עיצוב מצגת - מארז לקורס דיגיטלי 

VIEW ADDITIONAL PROJECTS

bottom of page