top of page
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
Arrow

המיתוג של סיגל רם מביע את השינוי המחשבתי והתפיסתי המתאפשר בעבודה
על המפגש שבין המחשבות והמציאות.
העושר הצורני והצבעוניות מביעים את שפע האפשרויות והנושאים עליהם ניתן לעבוד
עם סיגל (צעירים ומבוגרים כאחד) על מנת ליצור את השינויים הרצויים במרחבי החיים.

עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג
עיצוב לוגו ומיתוג עסקי - עדי ישראלי סטודיו לעיצוב גרפי ומיתוג

פיתוח שפת מותג - לוגו - ברושור - גלויה - סימניה וכרטיסיות - נייר מכתבים - תבנית למצגת

VIEW ADDITIONAL PROJECTS

bottom of page